Snelle hulp zonder omwegen – JSO magazine

Gepubliceerd: juni 2017

Met meer informatie en een jaarlijks bedankje komen zorginstellingen en de gemeente Leidschendam-Voorburg de mantelzorger tegemoet. Maar de mantelzorger zelf verlangt in de eerste plaats meer begrip. Hoe stem je beleid, bureaucratie en individuele behoeften op elkaar af?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die in 2015 zijn intrede deed, maakte gemeenten zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning van thuiswonende hulpbehoevenden. De rol van mantelzorgers is sindsdien nog belangrijker: zij staan letterlijk en figuurlijk dichter bij de hulpvrager. Wethouder Floor Kist van Leidschendam-Voorburg, belast met Zorg en Welzijn, vertelt dat het de moeilijkste opgave is om alle mantelzorgers te bereiken. Volgens wijkverpleegkundige Lizanne Langelaan van zorginstelling Florence is een verbetering van de communicatie tussen betrokken zorginstellingen nodig. Mantelzorger Bep Scheenstra wil vooral sneller en menselijker behandeld worden. Waar vinden ze elkaar? De gemeente Leidschendam-Voorburg onderzoekt de behoeften van mantelzorgers binnen de proeftuin Transformatie mantelzorgondersteuning.

Lees hier het hele artikel in magazine JSO Kwaliteit van de Samenleving
Download de Pdf van het artikel